svenska suomeksi deutsch

Styrelse

Ordförande

Kenneth Mickelsson
+358 400 18 03 72

Sekreterare

Henrik Bagge
+358 40 194 94 49

Kassören

Mia Helena Grönqvist
+358 40 74 46 477

Övriga medlemmar i styrelse

Camilla Andelin
Ralf Andersson
Joakim Grönqvist
Sune Grönqvist
Lauri Kontosalo
Mary Rönn

Suppleanter

Kaj Grönqvist
Max Nordström

Revisorer

Svante Grönqvist
Ulf Grundström