svenska suomeksi deutsch

Styrelse

Ordförande

Robert Holmberg
+358 400 49 14 41

Vice ordförande

Kenneth Mickelsson
+358 400 18 03 72

Sekreterare

Henrik Bagge
+358 40 194 94 49

Kassören

Andreas Kunz
+358 40 854 33 60

Övriga medlemmar i styrelse

Vera Uski
Joakim Grönqvist
Lauri Kontosalo
Sune Grönqvist

Suppleanter

Andreas Nordström
Max Nordström

Revisorer

Svante Grönqvist
Ulf Grundström