Logo

Styrelse


Ordförande

Mathias Frankenhaeuser
+358 40 720 35 75

Vice ordförande

Camilla Andelin

Sekreterare

Henrik Bagge
+358 40 194 94 49

Kassören

Erika Grönqvist

Övriga medlemmar i styrelse

Joakim Grönqvist
Kenneth Mickelsson
Niclas Kojo

Suppleanter

Mary Rönn
Ralf Andersson

Revisorer

Svante Grönqvist
Ulf Grundström