Logo

Bli medlem

Du kan ifylla medlemsansökning i nedanstående blankett.
Föreningens styrelser godkänner medlemmar.
Vi skickar dig ett bankgiro för betalning av medlemsavgiften om du är godkänt.

Medlemsavgifterna:
  • Inskrivningsavgift 12,00 €
  • Ordinarie medlem 25,00 €
  • Understödande medlem 12,00 €