Logo

Kontakt

Postadress:

Skutbyggarna-Jaalanrakentajat rf.
Vålaxvägen 899
07450 Vålax

E-postadress:

info@alexandra-skutan.fi

Webbsidan:

www.alexandra-skutan.fi

Föreningsnummer:

171.982

Skattenummer:

1494877-5 / FI14948775