svenska suomeksi deutsch

Bli medlem

Du kan ifylla medlemsansökning i nedanstående blankett.
Föreningens styrelser godkänner medlemmar.
Vi skickar dig ett bankgiro för betalning av medlemsavgiften om du är godkänt.

Medlemsavgifterna:

Förnamn:
Efternamn:
Näradress:
Postnummer:
Postanstalt:
Land:
Mobiltelefon:
E-postadress:
Medlemskap: