svenska suomeksi deutsch

Sponsorering


Vi vill här tacka alla som på ett eller annat sätt har bidragit till Projekt Jakten Alexandra.

Bidragsgivare
Östra Nylands Leader r.f.
Svenska Kulturfonden
Borgå stads kulturnämnd
Borgå Hantverks- och fabriksförening
Oskar Öflunds stiftelse
Sparbanksstiftelsen i Helsingfors
Huvudsponsorer
Oyj Hartwall Abp
Puuinfo Oy
Jarl Grönqvist
Svante Grönqvist
Lohja Rudus Oy Ab
Dennis Maritime Ltd
Hardy Gustafson
K.Albin Johanssons stiftelse
Sparbanksstiftelsen i Borgå / Aktia Sparbank Abp
Combinent Oy Ab
Prima Shipping
Nordic JetLine
Företagssponsorer
Neste Oy
Enso Timber Oy Ltd
Borgånejdens El Ab
Brunbergs stiftelse
Östnylands Andelsbank
Combinent Oy Ab
Norpe Oy
Porvoon Osuuspankki
Porvoon Autotarvike Oy Ab
Rederi Ab J.L. Runeberg
Prima Shipping Ab
Pasi Volanen Oy
Ingenjörsbyrå Duopoint Öb
Kaluste Alm Möbel
Arctic Finland House Nederland
Amer-Yhtymä Oyj
Ensto Oy
Porvoon Burger Oy
Det Norske Veritas Oy/Ab
N-J Steffansson
Oy Suomen EDM Ab
Mercamer Oy
Sibbo-Borgå-Pernå Småtonnageförening
Illby Snickeri
W-Elektro
Sooni Oy
Borgå Hantverks- och fabriksförening
Hioma-aine Oy
Helsinki Chartering Oy Ab
Nordic JETLine
Saaristolinja Ky
Marita Sailing
Ab M&S Johansson Oy
TG-Marin AB
Spantsponsorer
Oy K.A. Stendahl Ab
Brita Tallgren (4 st)
Sibbo-Borgå-Pernå småtonnageförening
Bp Finland Oy
Karl-Erik Hamström
Oy Sabik Ab
Kaj Grönqvist (2 st)
Borgå Hyresförmedling Ab
Pellinge Boat Center
Tibe Oy
Harding Nyberg
Ulla Karmanheimo
Juhani Karmanheimo
Wikstens Gräv Öb
Thomas Grönqvist
Flexo-Tekniikka
VM-Vaijeri
Köttbodaborna (Frank, Heikki, Kalle, Lasse, Marcus)
Elis Grundström (2 st)
Tomas Oy Ab
Svensk samling i Helsingfors r.f.
Gösta Lindström (6 st)
Sven Kullberg
Tage Kullberg
Ab M&S Johansson Oy
Herbert Grönqvist (2 st)
Gasum Oy
Illby Snickeri
Else-Lott Blomqvist
Raimo Voipio
Privatsponsorer
Agnes och Artur Grönqvist
Anders Svedlin
Gunnar Edelmann
Fagersta-Seitlax Marthaförening
Bo Nyman
Carola och Max Nordström
Clas Nyberg
Leena van Dam
Rainer Nyblom
Hans Blomqvist
Marianne Johansson
Herbert Eriksson
Carl-Johan Hindsberg
Guy Granqvist
Karl-Bertel Juslin
John Liljeström
Albin Gustafsson
Peter Hartwall
Krister Lindberg
Karl-Erik Hamström
Nils Häggblom
Thorleif Nordström
Johan Edelmann
Kurre Johansson
Anne Granqvist
Börje Ahlström
Bengt Cederberg
Virkesdonatorer
Borgå stad
Alf Grundström
Nanny och Carita Byman
Bertel Mansner
Monica Holmberg
Ronny Jokinen
TOMAS OY/AB
Margareta och Bengt Grönqvist
Ragnar Grönqvist, Grännäs
Paul Lindqvist
Stig Mansner
Mikael Lindell
Elja Bäcklund och Martti Palkivaara
Torsten och Daniel Grönqvist
Elis Tallberg
Fredrik Borg
Kyösti och Leena Juvonen
Carl-Anders Lindström
Viking Grönqvist
Bror Lindholm
Kenneth Mickelsson
Eva Orrenius
Clas Nyberg
Christina Munck af Rosenschöld
Frank o. Markus Blomqvist
Lars Söderberg
Rosita Frankenhaeuser
Gustav Sauren
HV i Gäddrag
Henrik Mansner
Björn Nybäck
Robert Holmberg
åke Stjernberg
Jackarby-Renum UF
Rolf Pihlflykt
Matti Kronvall
Bengt Grönqvist
Dan Grönqvist
Borgå Domkyrkoförsamling
HV i Näse
Bror Holmberg
Börje Stendahl
Karl-Gustav Bagge
Gunborg och Bo Nyman
Albin Gustafsson
Marja Hovilehto
Jarl Grönqvist
Tom Grönqvist
Robert Nilsson
Donatorer
Per Gunnar Fagerholm
Mårten Bagger
Henrik Nyström
Henrikssons Järn
Bert Lindroos
Lainakeskus Oy
Sammutinhuolto Lankinen J.
Sten-Olof Backman
Leif Granfelt
Harry Granfelt
Erik Grönqvist
Sorakolmikko Oy
Johan Behm
Bertel Westerlund
Jarl Grönqvist
Tuplarakenne Oy
Magnus Berg
Martin Blomqvist
Hans Carlson
Henrik Lönnroth
Stefan Svaetichin
Bror-Erik Rask
Frank Blomqvist
Konrad Lindberg
Birger Åberg
Martin Grön
Pekka Rytkölä
Bernhard Sundbäck
Kalevi Skarin
Svante Grönqvist
Rainer Busk
Bo Gustavsson
Sigurd Gustafsson
Herbert Lönnfors
Henrik Sigfrids
ME-teräs Ky
Lasse Kiiski
Kaj Grönqvist
Caj Johansson
Eugen Enoksson
Helges Maskin Ab
Thomas Nordman
Bengt Holmström
Guy Mickelsson
Kenneth Mickelsson
Håkan Sjöström
Sune Englund
Tua Mylius
Birger Johansson
Peter Krusberg
Markus Blomqvist
Tom Åberg
Svante Malmsten
Bo Träskelin
Akzo Nobel
Combinent Oy Ab
Auto-Din
Furumo