Logo

Startsidan

Föreningen Skutbyggarna-Jaalanrakentajat r.f är en ideell förening som har byggt jakten Alexandra och som idag äger och driver skutan. Medlemsantalet i föreningen är över 200 och nya medlemmar antas. Vi har till huvuduppgift att hålla Alexandra i gott skick samt genom seglationsaktiviteter skaffa medel till underhållet. Vi vill även föra den fina traditionen med “hembyggda” skutor vidare i nutid och för framtiden. En tradition som varit av stor betydelse för den östnyländska skärgården. Som medlem i föreningen har man möjlighet att delta i underhållsarbetet med skutan samt även få deltaga i seglationer för medlemmar. Vi har traditionellt besökt Tallin, Hangö, Mariehamn samt Helsingfors i olika repriser som t.ex Strömmingsmarknaden på hösten.


Medlemmar

Hedersmedlemmar : 11
Ordinarie medlemmar : 203
Understödande medlemmar : 27

Sammanlagt : 241