Logo

Startsidan

Jakten m/aux Alexandra byggdes under åren 1997 - 2003 med talkokrafter av föreningen Skutbyggarna-Jaalanrakentajat r.f. i Borgå skärgård i Vålax by.

Föreningen Skutbyggarna-Jaalanrakentajat rf grundades för att bevara skutbyggartraditionen. I Vålax, Grännäs och Fagersta byggdes otaliga skutor för yrkesbruk för frakttrafiken på Finska viken. Byggnadsvirket till skutorna fick man från traktens skogar. Denna yrkeskunskap har varit av stor betydelse för den östnyländska skärgården.

Jakten m/aux Alexandra är en av kopia av jakten Alexandra, som byggdes på Reimars varv i Strömfors 1887. Hon var ett segelfartyg som inte var försedd med motor. Hon förliste i Sommaröarkipelagen i Esbo i januari 1961.

m/aux Alexandra är noggrant konstruerad enligt sin förebild, och går lika bra för segel som för motor. Fartyget har en hög skärgårdsrigg, som klarar av att fånga vindarna mellan holmarna i skärgården.

Idag äger och driver föreningen verksamheten kring jakten m/aux Alexandra på samma stränder där alla liknande fartyg byggdes under flera årtionden. Jakten hålls i skick av föreningsmedlemmarna på talko.

Medlemsantalet i föreningen är över 200 och vi tar gärna emot nya medlemmar. Som medlem kan du understödja verksamheten ekonomiskt via en årlig medlemsavgift (25 €). Du har också möjlighet att vara med på talko och lära dig om underhållsarbetet på en träskuta, delta i seglatser och vara med i ett trevligt gäng.

Föreningen ordnar seglatser för att finansiera verksamheten och för att erbjuda vem som helst en möjlighet att bekanta sig med den fina skutbyggartraditionen. Kanske vill du ordna din fest ombord på Alexandra.

Alexandra är en bekant syn för många i Finska viken. Hon har bland annat besökt Tallinn, Mariehamn, Helsingfors och flera mindre hamnar i Skärgårdshavet. Var än hon ligger förtöjd väcker hon intresse och beundran. Hon ser gammal ut men är utrustad med modern navigationsteknik och annan utrustning.

Hon har deltagit i Tall Ships race, Tervasaaren tynnyri och varit med på Strömmingsmarknaden i Helsingfors. Hon har också varit skolningsfartyg för Hangö sommaruniversitets årligen återkommande navigationskurs och för Aboa Mare i Åbo, som utbildar sjömän.

Följ oss på Facebook


Medlemmar

Hedersmedlemmar : 10
Ordinarie medlemmar : 244

Sammanlagt : 254